Kasutustingimused

Kasutustingimused

  1. Teenuseid pakutakse Kliendile ainult elektroonilisel viisil, st Klient vastutab oma ostetud andmebaaside allalaadimise eest, ühendudes veebilehe iseteenindussüsteemiga.
  2. Õigus kasutada ostetud andmeid kuulub ainult Kliendile, kes tasub teenuste eest.
  3. On rangelt keelatud müüa edasi või võimaldada juurdepääsu ostetud andmetele kolmandatele isikutele või levitada andmeid mis tahes muul viisil.
  4. Annabel Marketing OÜ kohustub pakkuma andmeid Kliendile 48 tunni jooksul pärast tema makse laekumist.
  5. Klient, kes ei ole saanud oma ostetud andmeid, kohustub teavitama Annabel Marketing OÜ-d sellest probleemist 5 päeva jooksul.
  6. Klient vastutab kõikide õigusrikkumiste ja/või igasuguste õiguserikkumiste eest, mis on seotud andmebaasis sisalduva teabe kasutamisega.
  7. Annabel Marketing OÜ esitab andmeid sellisena, nagu need on leitud avalikest internetiteenustest.
  8. Kliendil on õigus nõuda andmete täpsustamist juhul, kui tema ostetud andmed sisaldavad rohkem kui 10% kirjeid, mis ei vasta avalikes internetiallikates levitatud teabele.
  9. Registreerides sellel saidil, nõustub Klient saama reklaame, mis on seotud selle saidi uuenduste ja tegevuspakkumistega.